โรงงานผลิตขวดพลาสติก สำหรับผู้ผลิตน้ำดื่มโดยตรง

 บริษัท ภัทรกร พลาสติก จำกัด

 

 

โรงงานผลิตขวดพลาสติกเป็นสถานที่ผลิตขวดพลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าต่างๆ เช่น น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, น้ำหอมฯลฯ โรงงานผลิตขวดพลาสติกส่วนใหญ่ใช้วัสดุประกอบเป็น PET ที่เป็นพลาสติกหลักในการผลิตขวดพลาสติก โรงงานผลิตขวดพลาสติกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตขวดพลาสติกอย่างเข้มงวด และต้องได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิตและคุณภาพอาหาร (สะสม) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตขวดพลาสติก
ให้มีคุณภาพดีนั้นเริ่มต้นจากการเลือกวัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพดีและถูกต้องตามมาตรฐาน โรงงานผลิตขวดพลาสติกควรมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยการใช้เครื่องจักรที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาดในการผลิต และลดเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตขวดพลาสติกสามารถผลิตขวดได้มากขึ้นในเวลาน้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการได้อย่างต่อเนื่อง การผลิตขวดพลาสติก PET คุณภาพสูงแล้ว โรงงานผลิตขวดพลาสติกยังมีความสำคัญในการดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ โรงงานผลิตขวดพลาสติกมีการใช้เครื่องจักรที่มีความสามารถสูง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกช่วงของกระบวนการผลิต จากการรับเอกสารวัตถุดิบและการสั่งซื้อ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การผสมผสานวัตถุดิบ การขึ้นรูปและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การสร้างแม่พิมพ์และการผลิตตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูและปรับปรุงขวดพลาสติกของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย โรงงานผลิตขวดพลาสติกของเรามีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิต โดยใช้ระบบการควบคุมเชิงอัตโนมัติเพื่อความแม่นยำและความเร็วในการผลิตขวดพลาสติก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตขวดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง และราคาที่เหมาะสมกับลูกค้า


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับขวดพลาสติกที่คุณควรรู้

ขวดพลาสติก: ความหมายและประโยชน์

ขวดพลาสติก คือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกเป็นหนึ่งในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการเก็บสินค้าหลากหลายประเภทเช่น น้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำมันและอาหารสัตว์ เป็นต้น
ขวดพลาสติกมีความสามารถในการรักษาความสดของสินค้าได้ดี ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติที่แปลกปลอมเป็นวัสดุที่เบาและปลอดภัยในการใช้งาน สามารถทำได้หลายขนาดและรูปทรงตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งานขวดพลาสติกยังมีความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านความสะอาดและการใช้งานที่สะดวกสบายนอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลมีความหลากหลายในการรีไซเคิลและทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานในมุมมองของการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม

 
ขวดพลาสติก
 

ข้อดีของขวดพลาสติกใส

 

ขวดพลาสติกใส คือ ขวดที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิดที่ใสหรือโปร่งแสง ทำให้สามารถมองเห็นภายในขวดได้ง่าย และมักนิยมใช้กับสินค้าที่ต้องมีการดูสีหรือลักษณะของสินค้าภายใน เช่น น้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำมันพืช
ขวดพลาสติกใสมีความสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากพลาสติกไม่มีสารเคมีที่อาจมีผลต่อสุขภาพมนุษย์ นอกจากนี้ ขวดพลาสติกใสยังมีความคงทนต่อแรงกระแทกและการเข้าร่วมของเหลวที่เก็บอยู่ภายใน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บและขนส่งสินค้าต่างๆอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจว่าการใช้ขวดพลาสติกใสในการจัดเก็บขนมและอาหารที่มีความหมักหรือเป็นกรดอาจทำให้พลาสติกถูกสกปรกหรือแตกแต่งง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้ขวดพลาสติกที่เหมาะสมกับสินค้าและสภาพแวดล้อมการใช้งานเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและประโยชน์ของพลาสติกในระยะยาว

ขวดพลาสติกใส

ผลิตขวดพลาสติก, พรีฟอร์ม และฝาพลาสติก: กระบวนการและวิธีการ


การผลิตขวดพลาสติกสามารถทำได้หลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการผลิตพรีฟอร์ม (preform) ซึ่งเป็นแบบพลาสติกที่ยังไม่ได้รูปร่างเป็นขวด และต้องเป่าเพื่อทำให้มีรูปร่างเป็นขวดพลาสติก เมื่อเทียบกับการผลิตขวดพลาสติกโดยตรง การผลิตพรีฟอร์มจะมีต้นทุนต่ำกว่าและเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตพรีฟอร์มของขวดพลาสติกจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อเป็นการผลิตในปริมาณมากๆ ซึ่งขั้นตอนการผลิตจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมโมลด์ (mold) ที่เป็นแบบรูปของขวดที่ต้องการผลิต โดยทำจากเหล็กกล้าหรืออลูมิเนียม และมีความละเอียดสูงเพื่อให้สามารถทำรูปพรีฟอร์มได้อย่างแม่นยำเมื่อโมลด์เตรียมพร้อมแล้ว จะนำเม็ดพลาสติก (resin) ที่มีสีและความเข้มข้นตามต้องการไปใส่ในเครื่องอัดพลาสติกเพื่อให้เกิดรูปร่างแบบพรีฟอร์ม และต่อมาจะมีการเป่าลมด้วยเครื่องเป่าเพื่อให้เกิดรูปร่างของขวดพลาสติก ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความดันของลมและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ขวดพลาสติกที่มีคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การผลิตขวดพลาสติกใส ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่นการออกแบบ การเป่าขวด การเตรียมพรีฟอร์ม การผลิตฝาพลาสติก การพิมพ์โลโก้ และการทำแผงเทอร์โมฟอร์ม โดยทุกขั้นตอนต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความละเอียดและความเที่ยงตรงสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ กระบวนการผลิตขวดพลาสติกส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมออกแบบ CAD เพื่อสร้างแบบฉบับของขวด หลังจากนั้น จะนำแบบฉบับไปสร้างพรีฟอร์ม ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ขวดพลาสติกที่ใช้ในการเป่าขวด พรีฟอร์มจะถูกตั้งขึ้นโดยใช้เครื่องจักรพิเศษ และต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงก่อนจะนำไปใช้ในการผลิตขวดพลาสติกจริงหลังจากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการเป่าขวด ที่จะใช้เครื่องเป่าขวดที่มีความละเอียดสูง เพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน จะต้องเตรียมฝาพลาสติกเพื่อใช้ปิดขวด ซึ่งจะผลิตด้วยกระบวนการเดียวกันกับขวดพลาสติก

หลังจากที่ได้ทำการผลิตขวดพลาสติกจากการเป่าขึ้นรูป Preform PET แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเป่าขึ้นรูปเพื่อให้ได้รูปแบบขวดที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีการเป่าขึ้นรูปอย่างสองวิธี คือเป่าขึ้นรูปด้วยเครื่องเป่าขวดแบบออโต้และเป่าขึ้นรูปด้วยเครื่องเป่าขวดแบบเซมิออโต้ เมื่อได้รับ Preform PET มาแล้ว วิธีการเป่าขึ้นรูปแบบออโต้จะเป็นการใช้เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติที่สามารถทำการเป่าขึ้นรูปได้ทันที โดยมีกระบวนการดังนี้ คือเมื่อ Preform PET ถูกเข้าสู่เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติ จะถูกนำไปใส่ในโพร่งขวดพลาสติก และเครื่องจะเป่าลมเข้าไปภายใน Preform PET เพื่อขยายและเป็นรูปแบบขวดพลาสติกที่ต้องการ หลังจากเป่าเสร็จแล้ว ขวดพลาสติกจะถูกส่งออกจากเครื่องเป่าขวดโดยอัตโนมัติ ส่วนเป่าขึ้นรูปด้วยเครื่องเป่าขวดแบบเซมิออโต้จะเป็นการทำการเป่าขึ้นรูปด้วยเครื่องเป่าขวดที่ต้องการควบคุมมือ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ คือเมื่อ Preform PET ถูกนำไปใส่ในเครื่องเป่าขวด จะถูกควบคุมการเป่าเป็นรูปแบบขวดพลาสติกที่ต้องการ

ขวดพลาสติก 250ml
Engineering Services
ผู้เชี่ยวชาญงานเครื่องจักร
ขวดพลาสติก 200ml
Maintenance & Repair
ซ่อมบำรุงรักษาปรับตามการผลิต
ขวดพลาสติก 150ml
General Industry
วางผังการผลิตและขึ้นรูปแบบสินค้า

 

 

ภัทรกร พลาสติก - โรงงานผลิตขวดพลาสติกใสคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจทุกประเภท ให้ความเลือกหลากหลายในขนาดขวด อาทิ 100ml, 150ml, 200ml, 220ml, 250ml, 350ml, 500ml, และ 600ml เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ธุรกิจ สำหรับลูกค้าในเขตภาคกลางทุกจังหวัดค้นหาโรงงานผลิตขวดพลาสติกของเราเจอได้ง่ายๆเพียงพิมพ์คำค้นหาทางช่องค้นหาของgoogleว่า โรงงานผลิตขวดพลาสติกใกล้ฉัน เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้พบกับโรงงานผลิตขวดพลาสติกทุกขนาดที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง

สายด่วน 081-8384735 , 087-0894099

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้